Ετικέτες

2011-05-01

Απρίλιος 2011

___________________________OBSERVANDUM

Πρώτοι Αριθμοί

- Μία πιθανοκρατική θεώρηση (μέρος ΙΙΙ)
Το τρίτο μέρος της πιθανοκρατικής προσέγγισης σε θέματα που αφορούν τους πρώτους αριθμούς, βασιζόμενοι σε ένα τέχνασμα του M. Schroeder, όπου καταλήγουμε στον ορισμό της συνάρτησης $\pi(x)$ για το πλήθος των πρώτων αριθμών που είναι μικρότεροι από έναν δεδομένο ακέραιο $x\gt 2$.
-Εισαγωγή στους Πρώτους Αριθμούς [~]
-Μία πιθανοκρατική θεώρηση (μέρος 1) [~] και (μέρος 2) [~]


___________________________OCELLUS

- Τρεις Αυτοτελείς Ιστορίες Καταδίωξης

- The Chronicle of a Revolutionary Routine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου