Ετικέτες

2011-06-01

Μάιος 2011

___________________________OBSERVANDUM

Πρώτοι Αριθμοί

- Η ασυμπτωτική κατανομή πυκνότητας των πρώτων και οι πειραματισμοί του Gauss
Ξεκινάμε τα πρώτα αριθμητικά πειράματα στο σύνολο των πρώτων αριθμών υπό 
την καθοδήγηση του δεκαπεντάχρονου K.F.Gauss και του J.M.Z. Dase.
-Εισαγωγή στους Πρώτους Αριθμούς [~]
-Μία πιθανοκρατική θεώρηση (μέρος 1) [~] και (μέρος 2) [~]


___________________________OCELLUS

- Guided Sequence of Facts

- Thoughts on a Musical Composition 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου